nastavenia emailových účtovNastavenia emailových účtov

Prichádzajúca pošta

meno email@domena.sk
heslo heslo

IMAP mail.ipartner.company
port 143
security START TLS
auth metod normal password

POP3 mail.ipartner.company
port 110

POP3s mail.ipartner.company
port 995
security START TLS
auth metod normal password

Odchádzajúca pošta

meno email@domena.sk
heslo heslo

SMTP server mail.ipartner.company
port 587
security START TLS
auth metod normal password

Webmail / zmena hesla

meno email@domena.sk heslo heslo

http://mail.ipartner.company

Automatické nastavenie iPhone/iPad
V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás prosím kontaktujte