nastavenia emailových účtovNastavenia emailových účtov

Prichádzajúca pošta

meno email@domena.sk heslo heslo

IMAP mail.ipartner.company port 143
security START TLS auth metod normal password

POP3 mail.ipartner.company port 110

POP3s mail.ipartner.company port 995
security START TLS auth metod normal password

Odchádzajúca pošta

meno email@domena.sk heslo heslo

SMTP server mail.ipartner.company port 587
security START TLS auth metod normal password

Webmail / zmena hesla

meno email@domena.sk heslo heslo

http://mail.ipartner.company

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás prosím kontaktujte